ઈક્વિટી સેવાઓ

કેપિટલ બુસ્ટર ઇક્વિટી સંબંધિત ઉત્પાદનો અને સાધનો માટે સલાહકારી સેવાઓ ના વિસ્તારોમાં કોર્પોરેટ માટે સેવાઓ વિવિધ શ્રેણી પૂરી પાડે છે.

અનુભવી કર્મચારીઓની અમારી ટીમ તમારી કોર્પોરેટ જરૂરિયાતો પર આધારિત વ્યવહાર ગોઠવણી અને મૂડી ઊભું તકો પર સલાહ. અનુભવી કર્મચારીઓ અમારી કેન્દ્રિત ટીમ બજાર કુશળતા માં લાવે છે, સંબંધિત નિયમનકારી મુદ્દાઓ સમજ, ગોઠવણી કુશળતા અને વિતરણ જોડાણો. નિષ્ણાતોની અમારી ટીમ વ્યવહારો ગોઠવણી અને યોગ્ય સાધન માર્ગ અપનાવવા પર તમે સલાહ આપે છે. સાહસ મૂડી ભંડોળ સાથે અમારી સંબંધ, સંસ્થાકીય રોકાણકારો અને પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી ફંડ્સ શ્રેષ્ઠ ઇક્વિટી પ્લેસમેન્ટ અને અસરકારક વિતરણ પ્લેટફોર્મ ખાતરી

કેપિટલ બુસ્ટર ની સેવા તકોમાંનુ વ્યાપક રીતે નીચેની હેડ હેઠળ વર્ગીકૃત કરી શકાય છે: